השימוש באתר "מטיילים בעולם" (www.metailimbaolam.com) מעיד על הסכמתכם לתנאים המפורטים להלן.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר הנן בלעדית של בעלי האתר "מטיילים בעולם" או של בעלי זכויות אחרים שהאתר קיבל מהם את האישור להשתמש בהם. הזכויות כוללות את קוד המחשב היוצר את האתר וכן את כל סוגי הקבצים המצויים בו לרבות קבצי טקסט, סמני המסחר, גרפיקה, תמונות, מולטימדיה ותוכנות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתם של מנהלי האתר בכתב ומראש.

העובדה שתמצא באתר "מטיילים בעולם" קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין. מערכת "מטיילים בעולם" אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. מערכת "מטיילים בעולם" רשאית להוסיף, לשנות ולהסיר קישורים לפי שיקול דעתה המוחלט.

כל המידע המופיע באתר "מטיילים בעולם" נאסף מאתרים חיצוניים ומאתרי מלונות ישראלים ובינלאומיים. המידע באתר אינו מידע רשמי וייתכנו טעויות או אי דיוקים שיכולים להופיע באתר מסיבות כאלו ואחרות. האתר לא יישא באחריות ולא יהיה אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש או מהסתמכות על המידע המופיע באתר. המשתמש באתר יישא באחריות המלאה לכל פעולה שנבעה משימוש בתוכן האתר.

האתר לא ישא בכל אחריות בנוגע למידע המסחרי הקיים באתר לרבות באנרים, מודעות מסחריות, מוצרים המוצעים למכירה ו/או אחרים. האתר לא מבצע כל בדיקה באשר לאמיתותם ו/או דיוקם/ואו מהימנותם של הפרסומים. האחריות הבלעדית חלה על הגוף המפרסם. האתר לא יהווה צד לעסקה שעשויה ו/או תתבצע בין המשתמש לבין המפרסם, ולא ישא בכל אחריות לתוצאות העשויות להיגרם בשל עסקאות מסוג זה ו/או אחרות.